جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 444ميليون رهن : 75ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فضل اباد

قیمت کل : 442ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه 10طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 423ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top