جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه احمداباد10

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی 3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهار باغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 60-, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابوالحسن3

قیمت کل : 435ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سروش10

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی4

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top