جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه احمداباد10

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه منوچهری3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top