جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

قیمت کل : 442ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 442ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم وسوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلاحی

قیمت کل : 443ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 445ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 445.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 448ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 448ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد-خ خلبانان

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top