جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 445ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سر دوزک

قیمت کل : 445.5ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 439ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه یازدهم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 432ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 400ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top