آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 411ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 420ميليون

380متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 403ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 400ميليون رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

480متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 400ميليون

750متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 430ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top