جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 442ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, دوبر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه زرین خامه قائن امیریکیا

قیمت کل : 447ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما تراورتن, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 400ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top