جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه منوچهری

قیمت کل : 419ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 423ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 414ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - کلاهدوز

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه ارتش

قیمت کل : 448ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 420ميليون

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم - خاکشناسی

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 447ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top