جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 405ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بر خیابان ساحلی غربی

قیمت کل : 405ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 406ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 406ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 407ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , سیستم نقشه 3 واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 409ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top