جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران- کلاهدوز

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر-خ فاطمی فرد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 420ميليون

115متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top