سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 430ميليون

180متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 420ميليون

1000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, جنوبی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 425ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 430ميليون

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 400ميليون

750متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 430ميليون

252متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 420ميليون

270متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 400ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top