جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما رومی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کلنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top