جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 446ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 438ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد-خ نسترن

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 444ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 410ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 403ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top