جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه هوابرد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 418ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 400ميليون

160متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه یک و نیم طبقه, دو بر, سند باغي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - خ فلاحی

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه

قیمت کل : 440ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top