جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - سیدخندان

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - شریعتی4

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 449ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top