جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 430ميليون

115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 406ميليون رهن : 90ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 432ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 400ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پل معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 441ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top