جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 410ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 418ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 18طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 420ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 400ميليون

330متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top