جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 207متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار امیر کبیر والفجر

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 428ميليون

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه خ نادر

قیمت کل : 405ميليون رهن : 85ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top