جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 423ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 424ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 424ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 424ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 169متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - کلاهدوز

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه هنگ

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top