جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,مشارکت در ساخت در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 430ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اصغری

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 400ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top