جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی - کلاهدوز

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - فلاحی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه سینما سعدی (پاساژ)

قیمت کل : 400ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 400ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, دو نبش, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - صفایی شمالی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر - کوی وحدت

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 439ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top