خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه اعتمادی

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

380متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 420ميليون

380متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 403ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top