جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 410ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 410ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 410.5ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 411ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 411ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 411.6ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top