جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 400ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 436.8ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 404ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شادمان

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 401.5ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 412.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 446ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top