جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 427ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی- جنوب شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top