جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بی سیم 4

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مفتح4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بی سیم4

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه چهارراه نقاشی

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه صدر3

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه سپاهان شهر

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه گلزار 3

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ولیعصر10

قیمت کل : 420ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top