جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ بهایی1

قیمت کل : 405ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسجد سید2

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 421ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 415ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه نشاط3

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه احمداباد3

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top