جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : 400ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

75متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر شمالی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, رو به حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

قیمت کل : 444ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 440ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه

قیمت کل : 440ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top