جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 445ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.95ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در آبادان

قیمت کل : 418ميليون

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 433ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top