جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 409ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 406ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 434ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 408ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه خیابان معدل

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنک شهر

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top