جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 9طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 400ميليون رهن : 90ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 412ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 412ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 421ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مستردار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 406ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top