دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - امیر آباد

قیمت کل : 411ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 412.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در منطقه صنایع

قیمت کل : 427ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی, نما سنگ شیشه چوب, سند در حال گرفتن سندملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 410ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 411ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top