جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - جماران 1

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - فلاحی

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 435ميليون

126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد-خ نسترن

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 435ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف و اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 435ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top