جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 320ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 335ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 330ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در منطقه ساری

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top