جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 350ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 350ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top