جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 340ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 325ميليون

3 خواب

سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 310ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 325ميليون رهن : 70ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top