جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند سه واحدي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا سروستان فاز۲پلاک۲۴۰

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه بلوارجانبازان

قیمت کل : 346ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه جرم افشار

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نزادشمالی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مسکونی قدیمی قابل سکونت جهت فروش در شهرضا منطقه شهرضا روبا غملی بروی مدرسه خاجه نصیر

قیمت کل : 300ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرضا منطقه بلوارجانبازان فرعی 9

قیمت کل : 346ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان امیر کبیر فرعی 2

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان طالقانی روبروی گاراژ سمیرم

قیمت کل : 350ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه شهیدیزدانی فرعی 18فرعی اول سمت راست

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top