جستجوی ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا سروستان فاز۲پلاک۲۴۰

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما ندارد, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه بلوارجانبازان

قیمت کل : 346ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه جرم افشار

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه ولیعصرشرقی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مسکونی قدیمی قابل سکونت جهت فروش در شهرضا منطقه شهرضا روبا غملی بروی مدرسه خاجه نصیر

قیمت کل : 300ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرضا منطقه بلوارجانبازان فرعی 9

قیمت کل : 346ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان امیر کبیر فرعی 2

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند مشاع, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top