جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 308ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ تراورتن, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 308ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ تراورتن, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top