جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه رحمت-پانصددستگاه ارتش

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی -شبان

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 300ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران- برآقایی

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 306ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 306ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 303ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 303ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد-صنعتگر

قیمت کل : 303ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top