آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 320ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 343ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, دو بر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top