جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۶

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 35

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 35

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه ۲۰ متری جنب مروارید

قیمت کل : 333ميليون

1 خواب 11متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۳ بین اول و دوم

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 37

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه نبش 20متری

قیمت کل : 344ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top