جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 350ميليون رهن : 70ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 350ميليون رهن : 70ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه پنجم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 348ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top