جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 316ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 320ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 304ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران بر بلوار

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 338ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی ساختمان پردیس

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 325ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد خ پاییز

قیمت کل : 305ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فلکه هنگ

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top