جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 335ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 305ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top