جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 350ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه مهرشهر

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 345ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top