جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه اشراق شمالی

قیمت کل : 303ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top