جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 300ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران -کلاهدوز

قیمت کل : 340ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر - گودرزی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی غربی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - کلاهدوز

قیمت کل : 340ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران - فلاحی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top