جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه نبش 20متری

قیمت کل : 344ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه 20 متری

قیمت کل : 350ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 312ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 319ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه خیابان بهزیستی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top