جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه مهرشهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه مهرشهر

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما کامپوزیت, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top