جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 300ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک حافظ

قیمت کل : 320ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 325ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top