جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلچین شرقی

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 345ميليون

53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه پل بزرگمهر4

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه نیکبخت6

قیمت کل : 330ميليون

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی4

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top