جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی غربی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, نما -1, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top