جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خیابان جمهوری

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 306ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top