جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 304ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

دوطبقه بالای پیلوت جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 324ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top