جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر - خ منوچهری

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مشیر فاطمی(مجتمع)

قیمت کل : 300ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه آبیاری

قیمت کل : 350ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه منوچهری

قیمت کل : 311ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد- خ گلها

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top