2 واحدی مستقل جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 333ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه هفتم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 45

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 342ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top