جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 350ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 10طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی شرقی

قیمت کل : 300ميليون

245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 300ميليون

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 300ميليون

22متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ولی عصر

قیمت کل : 300ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ششم, شرقی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top