جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 320ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 320ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 320ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

تاکسی تلفنی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 320ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تاکسی تلفنی, شمالی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 320ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

360متر متر مربع

کاربری سوله, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 310ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top