جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دهم به بالا, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - انقلاب2

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 56متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 344ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 301ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 318.2ميليون

2 خواب 2متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه 14, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - شمس آباد

قیمت کل : 335ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه پنچم, جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - کردستان

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 52متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top