جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۶

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 35

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه ۲۰ متری جنب مروارید

قیمت کل : 333ميليون

1 خواب 11متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۳ بین اول و دوم

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 37

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه نبش 20متری

قیمت کل : 344ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 45

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه افسریه نبش 20متری جنوب شرق

قیمت کل : 344ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه سرقفلی جهت فروش در منطقه 20 متری

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top