جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 350ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 10طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه زیر زمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 327ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سراج

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top