جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 300ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه نهم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مطب جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مطب, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون رهن : 50ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top