آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - بهبودی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شاهین شمالی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 308ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 333ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 23سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - جلآل آل احمد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 100سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top