جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 350ميليون

146متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 321ميليون

73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سوئیت, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 315ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 12سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 305ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 302ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ایثارگران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top