جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه در کل, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 61متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 309.6ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 23سال , طبقه دوم, شرقی,غربی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 315ميليون

15متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه زیر همکف, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 334.8ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 345.6ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top