جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 308ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه همکف, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 306ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت فروش در شیراز منطقه سراج

قیمت کل : 300ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 11 طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top