جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد -خ دنا

قیمت کل : 304ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ فلاحی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار امیر کبیر خ قالیشویی

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top