جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسجدلنبان یکم

قیمت کل : 338ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 335ميليون

75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی4

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه پروین 10

قیمت کل : 345ميليون

53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه پل بزرگمهر4

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top