جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 345.6ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 338ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 333ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top