جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 300ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 300ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, درب از حیاط, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک حافظ

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 301ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top