جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ کمیل

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 340ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هدایت

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top