جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, دو نبش شمالی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 302.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 304ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه مهرشهر

قیمت کل : 324ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش شمالی, نما کامپوزیت, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top