جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در ملارد منطقه سر اسیاب

قیمت کل : 320ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , شرقی غربی دو کله, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top