جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 315ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top