جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 347ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 345ميليون

3 خواب 123متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top