آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 312ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

قیمت کل : 336ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 338.2ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 111متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 11سال , طبقه سایر, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - ولنجک

قیمت کل : 331.5ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 339.5ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top