جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 305ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان دارایی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top