جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 330ميليون

5 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه قیام

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 348ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 12طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه یک طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه ابتدای خیابان دانشگاه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top