جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 303ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 11 طبقه, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوه دانشگاه

قیمت کل : 330ميليون رهن : 90ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 321ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top