جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه وحدت

قیمت کل : 350ميليون

117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سادات

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع-بلوار دکتر حسابی

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند اوقاف کاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top