جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باغ فیض

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دبستان

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - سیدخندان

قیمت کل : 324ميليون

2 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1/3, جنوبی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف اباد

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 307.8ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 307.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دهم به بالا, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مستغلات کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - آزادی2

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب

سن بنا 25سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top