جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پل غدیر

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 305ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 148متر متر مربع

سن بنا 14سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 324ميليون

120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه بازسازی, شمالی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 310ميليون

128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 13طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 320ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top