جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

360متر متر مربع

کاربری سوله, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 310ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 340ميليون

360متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : 340ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه آپارتمان, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 350ميليون

340متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top