جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 339ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 325ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 335ميليون

75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی4

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابو الحسن 3

قیمت کل : 340ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 325ميليون

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top