جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 340ميليون رهن : 75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 340ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 340ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 337ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 342ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top