جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 3.5ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.3ميليارد

4 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.79ميليارد

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه بالکن, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.46ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پنت هوس جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.6ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top