جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 2.552ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه روپیلوت جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 9.5ميليارد

120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 2.3ميليارد

سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.7ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 2.85ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3.8ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3.8ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3.8ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top