جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.125ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی وحدت

قیمت کل : 2.5ميليارد

227متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.8ميليارد

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.08ميليارد

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.5ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.565ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top