جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.231ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 3ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ایمان جنوبی

قیمت کل : 3ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه یک طبقه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 2.24ميليارد

525متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, دو بر خیابان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.112ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 6.65ميليارد

950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top