جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2.14ميليارد

134متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان آزادی

قیمت کل : 4.5ميليارد

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.145ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.24ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.296ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.296ميليارد

2 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top