جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.31ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر -برخ

قیمت کل : 2.32ميليارد

9 خواب 540متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.325ميليارد

3 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.34ميليارد

5 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.34ميليارد

7 خواب 405متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 2.35ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی - صاحب الامر غربی

قیمت کل : 2.408ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه خلد برین به سمت چهارراه بنفشه

قیمت کل : 2.43ميليارد

5 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.24ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top