جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 3.9ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری نمایشگاه, سن بنا 20سال , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 4ميليارد

500متر متر مربع

کاربری نمایشگاه, سن بنا نوساز , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه نمایشگاه, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سالن مجالس جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 5.7ميليارد

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری سالن مجالس, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 2ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.1ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 2.5ميليارد

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 2ميليارد

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 3.5ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top