جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6ميليارد

سن بنا , سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 8.4ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 5.06ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 5.3ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

تجاری ومسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی

قیمت کل : 3ميليارد

150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top