جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 2.08ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 9ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 3.036ميليارد

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 2.124ميليارد

1 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دیباجی شمالی

قیمت کل : 2.75ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 207متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه اول, شرقی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 2.534ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - گیشا

قیمت کل : 3.3ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top