جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه موحدیان3

قیمت کل : 2.16ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فارابی6

قیمت کل : 2.18ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مسرور6

قیمت کل : 2.185ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه سروش10

قیمت کل : 2.2ميليارد

320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 2.2ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رسالت 6

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top