جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 4ميليارد

340متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 6.175ميليارد

6500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 9.2ميليارد

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6.7ميليارد

20 خواب 1820متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 7.8ميليارد

1188متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.611ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه 28 صرافی

قیمت کل : 5.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top