جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 2.175ميليارد

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.5ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.43ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه ملک آباد

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, نما بدون نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه ملک آباد

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.849ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.2ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 9.1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top