جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 4.8ميليارد

1200متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 4.5ميليارد

2500متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 4.25ميليارد

5 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 4.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3.5ميليارد

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.944ميليارد

701متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 7.3ميليارد

6 خواب 730متر متر مربع

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 7.7ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 8.75ميليارد

1250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top