جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب 320متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 8ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.08ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 8.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top