جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 6.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شمس ابادی 1

قیمت کل : 6.12ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 6.12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 6.98ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ال خجند10

قیمت کل : 6.57ميليارد

1460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم شفایی10

قیمت کل : 6.6ميليارد

4 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مجمر3

قیمت کل : 6.6ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 6.6ميليارد

781متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فارابی جنوبی6

قیمت کل : 6.6ميليارد

3 خواب 825متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه احمدآباد3

قیمت کل : 6.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top