جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا 6

قیمت کل : 2.66ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 2.51ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 309متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه مسجدسید

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه رحیم ارباب 6

قیمت کل : 2.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه محتشم کاشانی6

قیمت کل : 6.16ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسرور6

قیمت کل : 5.4ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه مشتاق 4

قیمت کل : 2.55ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top