جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.376ميليارد

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.45ميليارد

350متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.6ميليارد

142متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.65ميليارد

435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.36ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.3ميليارد

96متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه زیر زمین, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی - غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top