جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 4.5ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.9ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.6ميليارد

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 5.4ميليارد

1340متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 9.2ميليارد

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 9.84ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 2.232ميليارد

360متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه ازگل

قیمت کل : 3.68ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top