جستجوی ملک

پمپ بنزین جهت فروش در شیراز منطقه بلوارسیبویه

قیمت کل : 4.5ميليارد

30متر متر مربع

کاربری پمپ بنزین, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه پمپ بنزین, جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.7ميليارد

1800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1200متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 2.25ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, براصلی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.8ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 2.2ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فلکه معلم

قیمت کل : 5.46ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلا جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top