جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرشته

قیمت کل : 5ميليارد

3 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 3.906ميليارد

2 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 2.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه هشتم, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - الهیه

قیمت کل : 3.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 2/4/5, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - الهیه

قیمت کل : 4.641ميليارد

4 خواب 273متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 5ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه کف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 5.28ميليارد

4 خواب 264متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - بخارست

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 2.08ميليارد

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top