جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.537ميليارد

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.3ميليارد

7 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت- خ برق

قیمت کل : 2.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.35ميليارد

7 خواب 580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فلکه احسان

قیمت کل : 8.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.224ميليارد

10 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.475ميليارد

3 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستار خان - کوی دنا

قیمت کل : 3.25ميليارد

9 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران - نیایش

قیمت کل : 3.072ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top