جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 2.15ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سجاد6

قیمت کل : 5.5ميليارد

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 7.37ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 3.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 2.09ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه آبشار سوم 6

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 7.704ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 4.3ميليارد

3 خواب 505متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 3.45ميليارد

2 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 2.3ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top