جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,فروش در اصفهان منطقه مسجد سید2

قیمت کل : 3ميليارد اجاره : 4.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رسالت 6

قیمت کل : 3.1ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 3.1ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا 6

قیمت کل : 3.12ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 3.12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سروش10

قیمت کل : 3.12ميليارد

780متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , 3 طرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 3.125ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 3.14ميليارد

4 خواب 233متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 3.16ميليارد

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسجدلنبان یکم

قیمت کل : 3.195ميليارد

710متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top