جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 2.6ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.461ميليارد

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری فرهنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.1ميليارد

56متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.139ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 2.14ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی -برخ

قیمت کل : 2.14ميليارد

107متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 2.12ميليارد

360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top