کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 3.5ميليارد

5 خواب 385متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3.6ميليارد

240متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 2.52ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - محمودیه

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - ولنجک

قیمت کل : 6.035ميليارد

4 خواب 355متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه 9, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 2.485ميليارد

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 2.275ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 2.3ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

قیمت کل : 2.18ميليارد

2186متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top