جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3.8ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه کل, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3.46ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوارفردوس

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 7.08ميليارد

3 خواب 295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - گیشا

قیمت کل : 3.465ميليارد

63متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - مرزداران

قیمت کل : 9ميليارد

260متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 7.5ميليارد

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top