جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.5ميليارد

29متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 2.516ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.52ميليارد

330متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.535ميليارد

4 خواب 390متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 2.35ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 2.184ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.7ميليارد

2 خواب 146متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.761ميليارد

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, دو نبش, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 2.8ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.151ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top