جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 3.2ميليارد

84متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.22ميليارد

4 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالد

قیمت کل : 3.24ميليارد

92متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی محلاتی

قیمت کل : 3.25ميليارد

650متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.2ميليارد

262متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان -برفلکه

قیمت کل : 3.4ميليارد

4 خواب 265متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف و اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 3.465ميليارد

3 خواب 630متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مشیر غربی

قیمت کل : 3.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه گویم-بر خ

قیمت کل : 3.5ميليارد

700متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شاهچراغ

قیمت کل : 3.5ميليارد

500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top