جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه عباس اباد یکم

قیمت کل : 2.76ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مجمر3

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 4.2ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 3.6ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه موحدیان3

قیمت کل : 2.24ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شهدای خواجو3

قیمت کل : 2.52ميليارد

2 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه سیدعلی خان3

قیمت کل : 2.065ميليارد

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه شمالی, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خ ملک جنوبی3

قیمت کل : 5ميليارد

3 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 3.08ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top