جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 2.6ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 2.4ميليارد

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , دو ممر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

4500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارامیرکبیر

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3ميليارد

420متر متر مربع

کاربری تجاری و مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 3.18ميليارد

130متر متر مربع

کاربری تجاری و مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 4.5ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top