جستجوی ملک

مغازه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 2.25ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, براصلی, نما سنگ, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.2ميليارد

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.2ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.2ميليارد

2 خواب 1800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 2.2ميليارد

4 خواب 800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.2ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 2.2ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 2.2ميليارد

10000متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه گاوداری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 2.1ميليارد

360متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارواش, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 2.1ميليارد

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top