جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صفی4

قیمت کل : 6ميليارد

1560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 6ميليارد

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نظرشرقی5

قیمت کل : 6ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 6 اپادانا دوم

قیمت کل : 5.7ميليارد

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا5

قیمت کل : 5.72ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 5.76ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه4

قیمت کل : 5.8ميليارد

سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شمس ابادی یکم

قیمت کل : 5.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top