جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

72متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 5.28ميليارد

4098متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 6ميليارد

7 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 302متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خ فراز

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت ابتدای خ قصرالدشت

قیمت کل : 8.88ميليارد

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.319ميليارد

6 خواب 2800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه 20 متری یقطین

قیمت کل : 3.31ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.96ميليارد

9 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top