آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - الهیه

قیمت کل : 2.08ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه پنچم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 9.5ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 7سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 4.6ميليارد

340متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 2.0125ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه در کل, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 6ميليارد

80متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

قیمت کل : 2.8ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 6.154ميليارد

4 خواب 362متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 2.4ميليارد

4 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top