جستجوی ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2ميليارد

69متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.1ميليارد

9 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.275ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 7ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top