جستجوی ملک

ملک بر جهت فروش در منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.97ميليارد

4 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 5.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - باقرخان

قیمت کل : 5ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - گیشا

قیمت کل : 2.75ميليارد

5 خواب 110متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 3.794ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 6ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top