جستجوی ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 4.83ميليارد

340متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 2.14ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 6.48ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.282ميليارد

18 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 9.2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه شاهد

قیمت کل : 5.8ميليارد

427متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پنت هوس جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.04ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.185ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.661ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top