جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.8ميليارد

320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغشهر جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.8ميليارد

320متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 9.36ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید6

قیمت کل : 9.5ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 9.5ميليارد

3 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 9.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویچ6

قیمت کل : 9.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 9.72ميليارد

3 خواب 1080متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 8.51ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سعادت آباد6

قیمت کل : 8.78ميليارد

3 خواب 925متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top