جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سجادیه

قیمت کل : 4.415ميليارد

6 خواب 350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2ميليارد

176متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

پنت هاوس جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.02ميليارد

5 خواب 505متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, ...

جزئیات ملک

پنت هاوس جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.04ميليارد

5 خواب 510متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.06ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 2.25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.25ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top