جستجوی ملک

پنت هاوس جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.04ميليارد

5 خواب 510متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 2.064ميليارد

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.072ميليارد

4 خواب 296متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 2.12ميليارد

360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 2.14ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی -برخ

قیمت کل : 2.14ميليارد

107متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 30متری سینماسعدی

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 2.172ميليارد

7 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top