جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.035ميليارد

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

پنت هاوس جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.04ميليارد

5 خواب 510متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 2.064ميليارد

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.072ميليارد

4 خواب 296متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

پنت هاوس جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.02ميليارد

5 خواب 505متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 2.02ميليارد

9 خواب 546متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی -بر خ

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 340متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف و اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top