جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.1ميليارد

105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه زیر زمین, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.14ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.38ميليارد

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.376ميليارد

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.45ميليارد

350متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.6ميليارد

142متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2.65ميليارد

435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2ميليارد

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری ت . م . ا, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 2ميليارد

335متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top