آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - کامرانیه

قیمت کل : 2.112ميليارد

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 2.45ميليارد

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - ولنجک

قیمت کل : 7.35ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه 11, جنوبی,شرقی,غربی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 4.86ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 2.1ميليارد

85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - ژاندارمری

قیمت کل : 5.5ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,رهن در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 3.1ميليارد

4 خواب 155متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - اوین

قیمت کل : 2.3125ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 2.2ميليارد

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ وشیشه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top