جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.2ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

سن بنا 12سال , دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 4.48ميليارد

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانش اموز

قیمت کل : 4.5ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه دانش اموز

قیمت کل : 4.05ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 30سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 5.16ميليارد

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.4ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6ميليارد

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.76ميليارد

3 خواب 320متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 8.7ميليارد

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top