جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 2.625ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 4.318ميليارد

4 خواب 254متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرشته

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 2.394ميليارد

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 2.34ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - الهیه

قیمت کل : 2.1518ميليارد

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

قیمت کل : 2.15ميليارد

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 4.25ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

قیمت کل : 3.012ميليارد

3 خواب 251متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - ولنجک

قیمت کل : 2.1375ميليارد

3 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top