جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 3.3ميليون

کاربری کلنگی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.92ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.62ميليون

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.391ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.282ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.05ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.3ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو نبش, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فردوسی

قیمت کل : 1.575ميليون

225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.56ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top