جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه شیراز

قیمت کل : 1.025ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 1.056ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, دوبر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 2.295ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از حیاط, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.5ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.7ميليون

2 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه مشیر فاطمی

قیمت کل : 5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top