جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.28ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.28ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.55ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 7.35ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 8.662ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.414ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.43ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.45ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.75ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.25ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top