جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.2ميليون

87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد

قیمت کل : 4ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 9.5ميليون رهن : 2.8ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 10.9ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.3ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.4ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 5.4ميليون رهن : 0.003تومان

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 35 بین دوم و سوم

قیمت کل : 20ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top