جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.1ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.3ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.2ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.25ميليون

2 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.437ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.575ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.48ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.5ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی شرقی

قیمت کل : 1.3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top