جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.26ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در هشتپر منطقه سوباتان

قیمت کل : 24ميليون

سن بنا , سند مستثنيات, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه مدیران

قیمت کل : 33ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه میدان امام علی

قیمت کل : 27ميليون

53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان

قیمت کل : 26ميليون

53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در سمنان منطقه مسکن مهر

قیمت کل : 4.3ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خیابان معلم

قیمت کل : 1.446ميليون

4 خواب 263متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزای شیرازی

قیمت کل : 1.275ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 7طبقه, نما سنگ و چوب و فلز, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک مهاجران

قیمت کل : 45ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 42ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top