جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.35ميليون

4 خواب

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1.17ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.3ميليون

3 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.35ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.45ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 1.9ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8.25ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.11ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top