جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.9ميليون

4 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی خ رمضانی

قیمت کل : 1.68ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.593ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.575ميليون

270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خ دانشگاه

قیمت کل : 2.2ميليون

7 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار بعثت - فلکه سنگی

قیمت کل : 1.76ميليون

2 خواب 410متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1.44ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 1.735ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top