جستجوی ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شهدای خواجو م3

قیمت کل : 2.062ميليون

2 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 8ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو

قیمت کل : 1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه نشاط3

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور

قیمت کل : 40ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه جی شیر4

قیمت کل : 1.7ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه درجزین

قیمت کل : 50ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه فاز1

قیمت کل : 35ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 47ميليون

87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top