جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه بازار

قیمت کل : 9.7ميليون

1 خواب

سن بنا 8سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه بازار

قیمت کل : 9.7ميليون

1 خواب

سن بنا 8سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليون

20 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.2ميليون

20 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.3ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1.742ميليون

205متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 37ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بافت قدیم ارکان محله

قیمت کل : 37ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, غربی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه استقلال

قیمت کل : 4.7ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.51ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top