جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 35ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.624ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 1.972ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 1.088ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد خ دنا

قیمت کل : 1.125ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.39ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.628ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top