جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.48ميليون

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.475ميليون

3 خواب

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.2ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.017ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی

قیمت کل : 1.3ميليون

190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.804ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 40ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, غربی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 2.3ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top