جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری 5

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 1.3ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهر4

قیمت کل : 1.9ميليون

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 4.2ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جابر 8

قیمت کل : 1.47ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 2.64ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مهرگان3

قیمت کل : 1.225ميليون

سن بنا 20سال , شمالی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سید علی خان3

قیمت کل : 3.36ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 7.2ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top