جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.2ميليون

20 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.3ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1.742ميليون

205متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 37ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بافت قدیم ارکان محله

قیمت کل : 37ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, غربی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.51ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.496ميليون

3 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 46ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top