جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 34.4ميليون

2 خواب

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما کنیتکس, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top