جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 34ميليون

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 47ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 25ميليون رهن : 1ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.4ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 35ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.7ميليون

2 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه گلستان شهر

قیمت کل : 30ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت شمال و جنوب

قیمت کل : 50ميليون

سن بنا , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه گلستان شهر

قیمت کل : 42ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top