جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 48ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 1.7ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 40ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 15ميليون

55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.085ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزای شیرازی

قیمت کل : 2.55ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.6ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی ملوسجان

قیمت کل : 1.3ميليون

1300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 1.225ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 1.47ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top