جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.134ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.15ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.15ميليون

5 خواب 288متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.105ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.548ميليون

4 خواب 364متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.795ميليون

4 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.35ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.235ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top