جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد خ دنا

قیمت کل : 1.125ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.39ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.628ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 3.84ميليون

256متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 1.05ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 25ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 40ميليون

86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top