جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 50ميليون

165متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.3ميليون

4000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 45ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 20ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 35ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 40ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 34ميليون

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : 47ميليون

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 25ميليون رهن : 1ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top