جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.326ميليون

3 خواب 204متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 3.045ميليون

5 خواب 435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.352ميليون

2 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اراک منطقه فوتبال

قیمت کل : 2.5ميليون

520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 6.8ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 16.08ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.4ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.612ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.5ميليون

200متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top