جستجوی ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 17.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 39.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 36ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 45ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 20ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 14ميليون

1300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 30ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 4.24ميليون

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1.3ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top