جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 1.12ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهار ازادی6

قیمت کل : 12.6ميليون

3 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 1.55ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه میر 6

قیمت کل : 3.85ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 1.25ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه نشاط3

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 8ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو

قیمت کل : 1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه جی شیر4

قیمت کل : 1.7ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور

قیمت کل : 40ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top