جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.4ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.8تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 41ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سه نبش, نما سنگ, سند وكالت وقولنامه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.888ميليون

6 خواب 909متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه طبقه منزل, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.326ميليون

3 خواب 204متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.96ميليون

285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 3.045ميليون

5 خواب 435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.352ميليون

2 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در اراک منطقه فوتبال

قیمت کل : 2.5ميليون

520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 6.8ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 16.08ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top