آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کرج

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.176ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.035ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 1.55ميليون

سن بنا 3سال , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top