جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 13ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 43ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 43ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کرمانشاه منطقه کرمانشاه

قیمت کل : 30ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در کرمانشاه منطقه شهرک دانش

قیمت کل : 50ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.3ميليون

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی - غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top