جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 5.3ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.7ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 18ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 1.38ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه بعثت خ اسمان

قیمت کل : 1.8ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 50ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله وصنعتی جهت فروش در بجنورد منطقه شیروان

قیمت کل : 1.6ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.2ميليون

87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top