جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 2.16ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 47ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه آپارتمان, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما اجر نما, سند محضري, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

660متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

25متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه بالکن, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 33ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 35ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 38ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top