جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 5.64ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهار ازادی6

قیمت کل : 12.6ميليون

3 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه میر 6

قیمت کل : 3.85ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه عسگریه 10

قیمت کل : 4.2ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه10

قیمت کل : 4.2ميليون

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 4.3ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه هفت دست 6

قیمت کل : 4.94ميليون

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 1.6ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری 5

قیمت کل : 1.6ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top