جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 6.8ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 16.08ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.4ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.5ميليون

200متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.612ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 50ميليون

2 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 3.4ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 4.4ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top