جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه ناظر اباد

قیمت کل : 37ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 47ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 20.5ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه مبارکه

قیمت کل : 35ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , نما -1, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه مبارکه

قیمت کل : 35ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , نما -1, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top