جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 11ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 11ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد-خلبانان

قیمت کل : 1.62ميليون

6 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليون

5 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه ونیم, درب از حیاط, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 4.5ميليون رهن : 0.003تومان

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 5.2ميليون رهن : 0.003تومان

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در بم

قیمت کل : 11.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 5.2ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 4.5ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 5.8ميليون رهن : 0.003تومان

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top