جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 1.5ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 1.507ميليون

314متر متر مربع

سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.54ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.593ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 1.595ميليون

3 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سر نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 1.7ميليون

5 خواب 327متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.76ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه ابوالفتح خانی

قیمت کل : 1.788ميليون

3 خواب 298متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.377ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.375ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top