جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 23ميليون

47متر متر مربع

سن بنا 18سال , جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اسلام‌شهر منطقه واوان

قیمت کل : 18.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خیابان معلم

قیمت کل : 1.446ميليون

4 خواب 263متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزای شیرازی

قیمت کل : 1.275ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 7طبقه, نما سنگ و چوب و فلز, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.26ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در هشتپر منطقه سوباتان

قیمت کل : 24ميليون

سن بنا , سند مستثنيات, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top