جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سید علی خان3

قیمت کل : 3.36ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 7.2ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 5.64ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه هفت دست 6

قیمت کل : 4.94ميليون

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه10

قیمت کل : 4.2ميليون

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید6

قیمت کل : 1.8ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 8ميليون

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 1.3ميليون

321متر متر مربع

سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 4.3ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top