جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه15

قیمت کل : 150ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در آبسرد منطقه روستای اتابک اولیاء

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 150ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ۱۱

قیمت کل : 182ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانپارس

قیمت کل : 150ميليون

52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top