جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه جوکندان

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 150ميليون

75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ چوگان

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز خ اعتمادی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top