جستجوی ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 2

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا نوساز , سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 200ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 189ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - باغ فیض

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top