جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مهرشهر منطقه 4

قیمت کل : 193.75ميليون

125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه آبیاری

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده(اوقافي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top