جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top