جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 150ميليون

19متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 1طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان امیرکبیر فرعی 14بن بست دوم پلاک 36

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شهرضا منطقه ایت الله غفاری اواسط فرعی 15

قیمت کل : 155ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرضا منطقه سروستان مسکن مهر

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شهرضا منطقه بلوارمدرس نبش فرعی 14

قیمت کل : 160ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شهرضا منطقه ایت الله غفاری اواسط فرعی 15

قیمت کل : 162ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان حکیم فرزانه کوچه صادقی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان مطهری (40متری)جنب درمانگاه المهدی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 10متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه سروستان

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, نما آجر گری, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top