جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 18

قیمت کل : 175ميليون

76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top