جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 150ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هفت تن

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top