آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 150ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه آبیاری قدمگاه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه کیان آباد

قیمت کل : 200ميليون

300متر متر مربع

سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال باربری

قیمت کل : 150ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top