جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی-بر سفیر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 190ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند برگه واگذاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 158ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

قیمت کل : 190ميليون رهن : 40ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top