جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون رهن : 50ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 180ميليون

3 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد شرقی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه دهکده المپبک

قیمت کل : 187.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 190ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مصطفی خمینی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top