جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلاحی

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر کوی امام علی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر -خ سروش شرقی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ ابوقداره

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در هشتپر منطقه بوعلی

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, سند تك برگ آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top