جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 175ميليون

کاربری معاوضه با ماشین, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 190ميليون

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای جنب شهرک حکمت

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top