جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه عدالت - بیت المقدس

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم و چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top