جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 190ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سند كاغذي اوقاف, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه مرند

قیمت کل : 150ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 170ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 185ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top