جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه پیشگامان مجتمع غدیر

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه هزار متری

قیمت کل : 150ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عمران مارون

قیمت کل : 173ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارس رگستر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه غدیر 2

قیمت کل : 188ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پیشگامان غدیر2 بلوک 14

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

قیمت کل : 180ميليون

75متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 190ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top