جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 155ميليون

60متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 165ميليون رهن : 40ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 178ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه جنت

قیمت کل : 163ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فخرآباد

قیمت کل : 150ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه بازسازی, دو ممر, نما سفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top