جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 25 بین اول و دوم

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسزیه خیابان ۳۴

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۴

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۷ بین اول و دوم

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۱

قیمت کل : 164ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۸

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۶

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۴

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 31

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۱

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top