جستجوی ملک

منزل ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه سایبان, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : 170ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 170ميليون

116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 175ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 175ميليون

135متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 2سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 180ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 180ميليون

140متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 180ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top