جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه جهارم, شرقی,غربی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 196ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 182ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 199.8ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه پنچم, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز3

قیمت کل : 161.8ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 163ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 168ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه دانشگاه

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 163ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top