جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری زراعی - مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند سند مادر, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 196ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 180ميليون رهن : 40ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 180ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top