جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 166ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شمس

قیمت کل : 150ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top