جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 160ميليون

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 156ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 157ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس قدیم

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 156ميليون

سن بنا 4سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه 8

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top