جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 30

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 34

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, 2کله شمالی جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top