جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ چوگان

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز خ اعتمادی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top