جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 190ميليون

192متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 150ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 165ميليون

333متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 180ميليون

240متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 175ميليون

272متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 190ميليون

74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top