جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 200ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه تجاری, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 154ميليون

51متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

125متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 200ميليون

66متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top