جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 197ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه لاله

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 192ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 192ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

قیمت کل : 190ميليون رهن : 40ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 190ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top