جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 150ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هفت تن

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 157ميليون

سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 190ميليون

72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 190ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top