آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سه راه برق(پاساژ)

قیمت کل : 185ميليون

37متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه فرگاز

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صفایی شمالی - نوری زاده

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - شهید سپاسی

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top