جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر _ قدمگاه غربی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 198ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 200ميليون

4 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه غربی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کلاهدوز

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top