جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه قیام

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 171ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 187ميليون

75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رودهن

قیمت کل : 170ميليون رهن : 45ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 170ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top