جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۳ بین ۲ و ۳

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۴

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۱

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۷

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 46

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 30

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 26

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 24

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 26

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 33

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top