جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 4 راه مشیر

قیمت کل : 159ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top