جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

قیمت کل : 190ميليون رهن : 40ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 190ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهید آقایی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی

قیمت کل : 160ميليون

198متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top