جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مهرشهر منطقه 4

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 7

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عدالت شمالی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top