جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 160ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خ امام

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خ امام

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 41متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آذربایجان

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 160ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی, نما سنگ, سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top