جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 150ميليون رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top