جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه منزل حیاط دار جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه منزل جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی -بر خ سیمان

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -چوگان

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 185ميليون

87متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سراج-خ پائیز

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه رضوان

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top