جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 171ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سادات امامی

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 154ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه زرین نعل انتظاری

قیمت کل : 197ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top