جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 190ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک استقلال

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نشاط 3

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

قیمت کل : 200ميليون

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60-, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بهارستان

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رباط 8

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top