جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 184ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 182ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 184ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top