جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 26

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 35

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 33

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان26

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه افسریه خیابان 34

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 36

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 165ميليون

58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top