جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خ پاییز

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -چوگان

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی -بر خ سیمان

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 168ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 165ميليون رهن : 100ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 150ميليون رهن : 100ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , شرقی غربی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top