جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top