جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 186ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 182ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top