جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سراج

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اخلاق

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار صلح

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top