جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 187ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, غربی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

163متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 190ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top