جستجوی ملک

باغ جهت فروش در آبسرد منطقه روستای اتابک اولیاء

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 150ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ۱۱

قیمت کل : 182ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانپارس

قیمت کل : 150ميليون

52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فضیلت

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 178ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 186ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top