آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - پل ستارخان

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نظام آباد

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - میدان رسالت

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 182ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 190ميليون

43متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top