جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 190ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاییز

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر کوی امام علی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - فلاحی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top