جستجوی ملک

زمینهای محصوری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 150ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 160ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما سیمان سفید, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

230متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 175ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 2سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 150ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top