جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 150ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 150ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 160ميليون رهن : 30ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دستغیب

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون

333متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top