جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه پردیس

قیمت کل : 158ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ باغ حوض

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 200ميليون

84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در هشتپر منطقه گیلان-تالش-بهشتی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 87متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مشیر فاطمی

قیمت کل : 185ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

24متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 195ميليون

117متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top