جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در هشتپر منطقه میدان نماز

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۴

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۲۷ بین دوم و سوم

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در رامسر منطقه کتالم

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی خ شبان

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top