جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 165ميليون

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سیمرغ

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شمس آبادی

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه منهای 60, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top