جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر -ابوقداره

قیمت کل : 180ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 950تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه آبیاری

قیمت کل : 180ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سراج-خ پائیز

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه رضوان

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی - حدیث

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 185ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top