جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 163ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 175ميليون

79متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرانسویی

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 750متر متر مربع

سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top