جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه سینما سعدی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 160ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 161ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 35 بین 3 و 4

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مارکده

قیمت کل : 156ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

قیمت کل : 159ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top