جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 150ميليون رهن : 8ميليون اجاره : 400تومان

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 195ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 150ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 150ميليون

94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top