جستجوی ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه خورزوق

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی, نما سنگ وسفال, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سیمرغ

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شاهین شهر

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 200ميليون

102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top