جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 153ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 175ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نشاط

قیمت کل : 160ميليون

3 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top