جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 155ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 160ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 160ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 160ميليون

230متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 160ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون رهن : 8ميليون اجاره : 1ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا نوساز , طبقه سایبان, سیستم نقشه سالن مجالس, شمالی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : 170ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top