جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 199ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 198ميليون

55متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 194ميليون

2 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 193.8ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 182ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز f رز دوم پلاک 110

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 176.8ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت فروش در کیش منطقه بازارها

قیمت کل : 176ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top