جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 153ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 180ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 183ميليون

2 خواب

سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 187ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 175ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب

سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top