جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 161ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 197ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top