جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 4 راه مشیر

قیمت کل : 159ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 150ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 185ميليون رهن : 35ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سه راه بهار

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 160ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری معاوضه با مغازه, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top