جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 680ميليون

144متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 30ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه/مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 1.5ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سه راه پتروشیمی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.2ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 365ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 1سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه لاهیجان

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک صنعتی بستان

قیمت کل : 6ميليارد

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.55ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

600متر متر مربع

کاربری کانیهای غیره فلزی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 280ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

65متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top