جستجوی ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

350متر متر مربع

کاربری انباری., سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره در تهران

120متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره در قیامدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا نوساز , غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 575ميليون

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری تجاری و صنعتی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.4ميليارد

960متر متر مربع

کاربری تولید مواد غذایی, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بولوار امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تهران منطقه 4

10 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top