جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بولوار امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

3000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top