جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بولوار امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تهران منطقه 4

10 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 900ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت فروش در بجنورد منطقه کلاته

قیمت کل : 600ميليون

کاربری صنعتی یا کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top