جستجوی ملک

انبار و کارگاه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده مشهد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 510ميليون

34متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 4.8ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تعمیرگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 650متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار امیر کبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top