جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.4ميليارد

960متر متر مربع

کاربری تولید مواد غذایی, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 575ميليون

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری تجاری و صنعتی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

230متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 600متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top