کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

44متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, براصلی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : کارشناسي

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top