جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

1900متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه یا انبار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 8- وحیدیه خ بخت آزاد کوچه بهرامی

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار امیر کبیر

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شهریار منطقه علی آباد(شاهد شهر)

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 2ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت رهن در شیراز منطقه استقلال (زرهی)

اجاره : 30ميليون

5000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top