جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : کارشناسي

85متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : 40ميليون

85متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه سالن قارچ, شرقی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : کارشناسي

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 110ميليون رهن : 20ميليون

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما کنیتکس, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top