جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 60ميليون

150متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه زندان

قیمت کل : 1.44ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 400ميليون

900متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه ریشمک

قیمت کل : 1.1ميليارد

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 272ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 840ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 2.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 180ميليون

190متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 320ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی زندان

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top