جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 90ميليون

65متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 310ميليون

360متر متر مربع

کاربری سوله, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 150ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 650ميليون

400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 130ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 140ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

270متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top