جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 900ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه وکارگاه جهت فروش در منطقه روستای دنگیزک

قیمت کل : 250ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت فروش در بجنورد منطقه کلاته

قیمت کل : 600ميليون

کاربری صنعتی یا کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 360ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top