جستجوی ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 500ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

25متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 15ميليون

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 430ميليون

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 310ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

230متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

246متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top