جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 180ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه انباری, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 900ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

480متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 550ميليون

455متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top