جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در اصفهان منطقه شاهپور

قیمت کل : 2.8ميليارد

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 6.5ميليارد

1250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه بولوار عدالت

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 460متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بولوار امیر کبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار و کارگاه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده تهران

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده تهران

رهن : 2ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دینکان معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

رهن : 5ميليون اجاره : 3.6ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top