جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه گویم

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 2ميليارد

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

320متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط اول

رهن : 7ميليون اجاره : 600تومان

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاهی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاهی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در اصفهان منطقه اصفهان نایین

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top