جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 750ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 330ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

16متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 4.875ميليارد

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

720متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

700متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top