جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 2.2ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : 470ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

15متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 4ميليون اجاره : 750تومان

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 240ميليون

168متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

10متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 120ميليون

110متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top