جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : کارشناسي

20متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 25ميليون رهن : 1ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

20متر متر مربع

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

24متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 30ميليون

25متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه بالکن, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

25متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

25متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top