جستجوی ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 3.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.59ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top