جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه جاده نجف آباد

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه کودیان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند صلح نامه, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کشاورزی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, نما زمین خالی هست, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری لوکس جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 7ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 10سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, نما بلوک, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

باغ شهری لوکس جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top