جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 100ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 1تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.7ميليارد

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در هشتگرد منطقه رامجین سنقراباد

قیمت کل : 155ميليون

سن بنا قدیمی , شرقی غربی دو کله, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 40ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 65ميليون

سن بنا , سند محضري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top