جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 975ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 8ميليارد

سن بنا , سند باغچه, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 400ميليون

160متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه یک و نیم طبقه, دو بر, سند باغي, ...

جزئیات ملک

باغ کیوی جهت فروش در هشتپر منطقه خطبه سرا

قیمت کل : 130ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 650ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 351ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان پشت دنا

قیمت کل : 2.817ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ملوس جان

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top