جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 420ميليون

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 1.2ميليارد

100متر متر مربع

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بش قارداش

قیمت کل : 280ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 21ميليارد

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top