جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه کدیون

قیمت کل : 1.5ميليارد

2000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 17.4ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قلات

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 2.8ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 780ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top