جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ رستوران جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

7000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 20ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سر دو نبش, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 350ميليون

146متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 37.5ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top