جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.45ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.4ميليارد

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند بنچاق, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه صحرای شریف آباد

قیمت کل : 58ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه باغ صحرای چقاد

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 38ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شهرضا منطقه سروستان صحرای شریف اباد چاه انصاری وامیری

قیمت کل : 210ميليون

70متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت پیش فروش در شهرضا منطقه کمربندی صحرای چغاد جنب گاوداری رهنمایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو ممر, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top