جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 920ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 960ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.2ميليارد

1000متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6ميليارد

1 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه خانه زنیان

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 16.48ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top