جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.6ميليارد

سن بنا , سیستم نقشه دو طبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 5.6ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5.5ميليارد

سن بنا , سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5.87ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 11.5ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 790ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1ميليارد

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوئیت, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوئیت, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top