جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.75ميليارد

80متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.74ميليارد

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.74ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 9ميليارد

3 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تریبلکس, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 1.05ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دو کوهک

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 8ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top