جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

5300متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 1.05ميليارد

100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 5.25ميليارد

1158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه شیراز

قیمت کل : 800ميليون

800متر متر مربع

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ و باغچه و باغشهر جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1ميليارد

100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند بنجاق, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 245ميليون

کاربری باغ, سن بنا , دو بر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 150ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top